Jaaajajajajajajaajaaa… jaa jajajajajajaja jajajaja… va, en seripffffffjuaaaaaaaa jajajajajaja jajajajajaja jajajaja… ay… espera, que respire… ay… pfff… pfff… pffJUAAA JAJAJAJA JAJAJAAAA JAAJAAAAAA…

[…] diez minutos despues […]

… jajajajajajajaaaajajajajaja… ganar… jaaaaajajajajaja… dinero… jajajaaaaaajajajaapffffjuaaaaajajajajajajaja… con los juegos… jajajajaaaaaaa… de rol… JUAAAAJAJAJAJAJAJAJAJA…